म्याग्दीको दुर्गम मुदी गाउँको सुन्दरता .. …..

तस्विर / ठाकुरप्रसाद आचार्य /विकल्प

DSC01649

DSC01647DSC01723 DSC01701 DSC01697DSC01683DSC01645DSC01646DSC01721