म्याग्दीको प्रशिद्ध पर्यटकीय स्थल घोडेपानीको पुनहिलमा रमाउँदै पर्यटक । नाकाबन्दीका कारण यसवर्ष पर्यटक आगमनमा असर पुगेको छ

म्याग्दीको प्रशिद्ध पर्यटकीय स्थल घोडेपानीको पुनहिलमा रमाउँदै पर्यटक । नाकाबन्दीका कारण यसवर्ष पर्यटक आगमनमा असर पुगेको छ

 

म्याग्दीको प्रशिद्ध पर्यटकीय स्थल घोडेपानीको पुनहिलमा रमाउँदै पर्यटक । नाकाबन्दीका कारण यसवर्ष पर्यटक आगमनमा असर पुगेको छ । तस्विर÷ विविसी